Regulamentul general al concursurilor organizate de WatchZone

Pentru a participa la concursurile organizate de WatchZone este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresă de e-mail validă și nume /prenume reale.

 

Concursurile WatchZone se desfășoară pe pagina de Facebook WatchZone.ro (https://www.facebook.com/WatchZone.ro/ ) și presupune postarea unui comentariu în care participanții trebuie să respecte cerințele exprimate în descriere.

Inscrierea in concurs:

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie:

  • Să dețină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume reale;
  • Să scrie un comentariu la postarea concursului respectând indicațiile.
  • În cazul în care se solicită distribuirea postării pe rețeaua Facebook, această distribuire („share”) trebuie făcută publică, vizibilă pentru toți utilizatorii rețelei Facebook
  • Numele, precum și alte date personale făcute publice de către utilizatorul Facebook participant la concurs trebuie să corespundă realității.

Sunt acceptate exclusiv comentariile care includ în mod integral aspectele solicitate și explicate în postarea concursului. Vor fi șterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violența sau afișează un limbaj neadecvat. WatchZone își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a comentariilor care nu respectă cerințele concursului.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minima împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte acest lucru.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. WatchZone consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror diferențe între comportamentul participanților și cele exprimate mai sus, participarea acestora va fi invalidată. De asemenea, orice tentativă de fraudare a concursului va atrage invalidarea participării, precum și interzicerea dreptului de a comenta pe pagina de facebook WatchZone.ro a utilizatorului care încearcă acest lucru.

Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană cu varsta minima împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate, religie sau orientare sexuală. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

Intrarea în posesia premiului:

Premiul va fi acordat prin tragere la sorți sau prin deliberarea juriului, în funcție de cerințele specific ale fiecărui concurs. Tragerile la sorți se efectuează utilizând site-ul web https://commentpicker.com/ .

Pentru a putea intra în posesia premiului, câștigătorul va comunica către WatchZone datele personale în vederea validării premiului.

După validare, acesta este trimis Câștigătorului printr-un serviciu de curierat.

În cazul câștigătorilor care au adresa în București, predarea se va face la sediul WatchZone.

 

Dacă o persoană declarată câștigătoare va renunța la premiu, acesta se va reporta. Noul câștigător va fi ales prin tragere la sorți sau prin deliberare, în funcție de cerințele specific fiecărui concurs în parte.

În cadrul acestui concurs, nu este posibila înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia cu bani și / sau alte obiecte. Premiul nu se poate ceda către alți participanți înainte de predarea acestuia către Câștigător.

Premiile vor fi acordate câștigatorilor sub condiția ca aceștia să nu fie descalificați, ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

 Protecția datelor personale:

WatchZone nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui concurs.

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

– Colectarea si prelucrarea de catre WatchZone a informatiilor privind contul personal de Facebook si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limitala: nume/ prenume, numar de telefon, adresa e-mail, adresa locuintei, etc. si a transmiterii acestora catre WatchZone cu scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;

– WatchZone va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

– Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concursurile WatchZone sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au conform Legii nr. 677/2001 dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Regulamentul concursului:

WatchZone își rezervă dreptul de a modifica oricand prevederile acestui Regulament, desi va incerca, pe cat posibil, sa nu faca acest lucru. Modificarile/ forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea sa pe site-ul WatchZone.ro . Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile Statului Român.